Odstranění graffiti

Firma s komplexním servisem na odstranění graffiti, antigrafitovou ochranu a plný servis. 

Odstraňování graffiti naší technikou

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ OSTRAVA je jediná firma s komplexním servisem na odstranění graffiti, antigrafitovou ochranu a plný servis odstranění graffiti z našich AGO. Své služby nabízí v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Naše firma poskytuje služby odstranění graffiti, čištění grafitů, odstraňování grafity, ochranu proti grafitovému znečištění a vandalismu, antigraffiti nátěry, anti graffiti nástřiky, ochrana a účinná obrana proti spreyerům a pouličnímu umění, v systému budovy bez graffitového znečištění, stop sprejerství, stop sprejům, stop nedovolenému graffiti účinnou prevencí, kvalitní antigrafitovou ochranou a rychlému a včasnému odstraňování i sebemenšího graffitového znečištění ihned, stržení a odstranění plakátů a nedovoleného výlepu. 

Odstranění graffiti z neochráněných povrchů

Při odstranění graffiti z povrchů neošetřených antigraffiti nátěrem nebo nástřikem musíme upozornit, že úspěšnost odstranění se pohybuje od 60 – 90 %. Po odstranění graffiti zůstávají na některých místech obrysy, které se nedaří ani při opakovaných pokusech odstranit. Odstraňování graffiti je možné realizovat pouze s venkovní teplotou nad 10°C. Na fasádách a strukturovaných omítek pokud odstraňujeme graffiti z neošetřeného povrchu, je úspěšnost na 60-90%. Při likvidaci graffiti na fasádách je zapotřebí počítat s tím, že se odstraní spolu s graffiti i část fasádní barvy. Fasádní barvu je zapotřebí si nechat namíchat dle odpovídajícího odstínu a přetřít opravovanou plochu. Poté, co odstraníme graffiti z neošetřeného povrchu tak doporučujeme nanést ochrannou vrstvu antigraffitového nátěru nebo nástřiku. Při venkovní teplotě pod 10°C nelze odstraňování graffiti technologicky provést a zakázky odevzdat v uvedeném termínu dokončené. Podle našich zkušeností víme, že ani graffiti při těchto teplotách nepřibývá. 

Antigrafitový nátěr jako ochrana před graffiti

Dle struktury povrchu nanášíme vrstvy antigrafitového nátěru. Můžeme ho nanést na různé druhy plochy včetně plastů. Antigrafitovou ochranu nesnesou materiály jako je průhledný polykarbonát, sklo a leštěné kovy. Podmínkou pro nanášení antigraffitového nátěru je venkovní teplota nad + 10 ºC. U hladkých ploch většinou aplikujeme 3 vrstvy, ale u pórovitých a strukturovaných povrchů doporučujeme nanést 6 až 12 vrstev. V České republice poskytujeme nejlevnější cenu a to od 120 Kč/m².

Antigrafitový nátěr lze také aplikovat na MARMOLIT. AGO se na MARMOLIT nanáší ve 3-5 vrstvách v ceně do 330,- Kč/m2. Povrchy ošetřené antigraffitovou ochranou, tam garantujeme 100% výsledek v odstranění graffiti a navíc naneseme na povrch jednofázový nátěr BELLINZONI, který Vám doplní ochrannou vrstvu AGO. Antigraffitový nátěr má životnost 4-6 let a ochrání fasádu na vaší budově.

Pokud aplikujeme anti graffiti nátěr nebo nástřik na vaší budově, jsme schopni odstranit graffiti do 14 dnů na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice a nově i v Rakousku. Tato služba servisního čištění a odstraňování je pro naše zákazníky zakotvena ve smlouvě o dílo. Rychlé odstranění graffiti odrazuje „pouliční umělce“ od vytváření svých děl, jelikož jejich dílo nemá dlouhé trvání.

Náš systém je následovný: Pokud se objeví na fasádě budovy graffiti, my ho ZDARMA odstraníme a naneseme nové AGO na místech, kde bylo ztenčeno nebo odstraněno naší činností. Tuto službu jsme zavedli do praxe, abychom byli schopni nabídnout přijatelnou cenu.

Permanentní vícenásobná ochrana je drahá cca od 600,-Kč/m2 a hlavně je zcela zbytečné chránit celou ošetřenou plochu, na místech kde nebyly pokresleny. Tuto službu budovy bez graffiti nabízí pouze naše firma a nemá v ČR konkurenci. Levný a efektivní servis nenabízí téměř žádná z jiných firem.

 

odstranění graffiti

Start typing and press Enter to search